Ekipman ve Demirbaş Takip Sistemi

Ekipman ve Demirbaş Takip Sistemi :


Montaj, üretim ve tamir gibi süreçlerde kullanılan ekipmanların, aletlerin izlenilebilirliğini ve performans bilgisini vererek doğru bölge ve işlem aşamasında kullanıldığından emin olunmasını sağlar. Aynı zamanda, işletmeniz içerisindeki demirbaşlarınızın bakım, varlık ve yer kontrollerini otomatik olarak, hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesinide sağlamaktadır.


Sınırlı alan içerisinde hareket halinde olan veya duran ekipmanın, hangi bölgede ne kadar süre kaldığının, kullanıldığının belirlenmesini, istenen anda nerede olduğu bilgisinin bulunabilmesini mümkün kılar.

 


Özellikler:

 • Bölgede ekipmanların anlık yeri tespit edilerek erişilmek istenen ekipmanlara hızlı erişimi sağlar,
 • Sayım, giriş-çıkış işlemleri, kalibrasyon-bakım takibinin doğru ve hızlı şekilde gerçekleştirilmesini sağlar,
 • Evrak ve manuel operasyonları ortadan kaldırır,
 • Uyarı mekanizmaları konarak ekipmanların en verimli şekilde kullanımı ve değerlendirilmesini sağlar,
 • Denetimlerde ortaya çıkabilecek olumsuzlukların ortadan kaldırılmasını sağlar,

Demirbaş Takip Sistemi Özellikleri:

 • 100 Kata kadar daha hızlı sayım.
 • Bir ekibin yapacağı işi tek bir kişi daha kısa sürede bitirir.
 • Aranılan sabit kıymete en kısa sürede ulaşmanızı sağlar.
 • Etiket-personel eşleştirilmesi ile yetkisiz kişilerin sabit kıymet üzerindeki hareketleri takip edilir.
 • Hata payı minimize edilerek, zaman, iş gücü ve kaybolmalara bağlı maddi kayıpların önüne geçilir.
 • Dinamik yapısı ile tam ve etkin yönetim ve kontrol olanağı sağlar.

Faydalar:

 • Hızlı ve doğru yer kontrolü sağlar.
 • Hızlı ve doğru bakım zaman kontrolü sağlar.
 • Demirbaşların kayıp olması veya demirbaşlara geç ulaşma durumlarını ortadan kaldırır.
 • Demirbaşların işletme krokisi üzerinde izlenebilmesini sağlar.
 • Eksik veya fazla demirbaş ihtiyaçlarını netleştirir.
 • Hızlı ve doğru demirbaş envanter listesi oluşturur.
 • Demirbaş bazlı özel geçmiş bilgilerine anlık ulaşım sağlar.
 • Hızlı bir şekilde güncelleştirilebilen demirbaş veritabanı, doğru ve tutarlı bilgilere daha kolay ulaşılmasını sağlar.
 • Geniş kapsamlı istatistiksel verilerle daha önce öngörülemeyen stratejik kararların değerlendirilmesini mümkün kılar.

 

blank Ekipman ve Demirbaş Takip Sistemi – RTLS Platform

Benzer Yazılar